Portfolio > Polaroid & Fuji Transfers

Pima County Fair
Arizona

Polaroid dye transfer
Ferris Wheel
Polaroid Dye Transfer
10" x 8" matted