Portfolio > Polaroid & Fuji Transfers

Tucson, Arizona

Polaroid dye transfer
Saguaros & Ocotillo
Polaroid Dye Transfer
8" x 10" matted