Portfolio > Gelatin Silver Prints

Tucson, Arizona

Saguaro with Ten Little Arms
Saguaro with Ten Little Arms
Gelatin Silver Print
14" x 11" matted