Portfolio > Gelatin Silver Prints

Tucson, Arizona

Tres Saguaros in Snow No.2
Tres Saguaros in Snow No.2
Gelatin Silver Print
14" x 11" matted